1. การเดินทาง จากอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ตามถนนสาย 21 ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร ถึงสามแยกนางั่ว ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนน สาย 2258 ระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร ถึงสี่แยกสะเดาะพงศ์ ให้เลี้ยวขวา ตามถนนสาย 2196 ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร ผ่านเจดีย์กาญจนาภิเษก จะเห็นสามแยกให้เลี้ยวซ้ายไปอีก 7 กิโลเมตร ติดถนนฝั่งเดียวกับอ่างเก็บน้ำรัตนัยและสวนสัตว์เปิดเขาค้อโดยผ่านทางแยกเข้าอ่างเก็บน้ำ 1 กิโลเมตร และผ่านทางแยกเข้าสวนสัตว์ประมาณ 300 เมตร ก่อนถึงน้ำตกศรีดิษฐ์ 2.5 กิโลเมตร
2. การเดินทาง จากถนนสายพิษณุโลก-หล่มสัก ตามทางหลวงสาย 12 ถึงสามแยกแคมป์สน อำเภอเขาค้อระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตรจากพิษณุโลก ให้เลี้ยวขวาถ้าจากหล่มสักให้เลี้ยวซ้าย ตามถนนสาย 2196 ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร ถึงสามแยกที่ผ่านวัดเขาค้อวรารามให้เลี้ยวขวาไปอีก 7 กิโลเมตร ติดถนนฝั่งเดียวกับอ่างเก็บน้ำรัตนัยและสวนสัตว์เปิดเขาค้อโดยผ่านทางแยกเข้าอ่างเก็บน้ำ 1 กิโลเมตร และผ่านทางแยกเข้าสวนสัตว์ประมาณ 300 เมตร ก่อนถึงน้ำตกศรีดิษฐ์ 2.5 กิโลเมตร